Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacybeleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Op dit moment zijn onze huisartsenpraktijken gesloten. U kunt niet-spoedeisende zorgvragen online regelen via MijnGezondheid.net.
Wat te doen bij spoed

Nieuws van de cliëntenraad

18 juni 2022

Ongeveer een jaar geleden kwamen wij, de cliëntenraad, voor het eerst samen met de directie van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Voor een gezamenlijk kennismakingsgesprek en het maken van de eerste afspraken over de samenwerking. Het afgelopen jaar hebben we achter de schermen het nodige gedaan om ons in te lezen en in te werken. Vanaf nu willen we zichtbaarder zijn voor u als patiënt.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad is er voor het behartigen van het gezamenlijk belang van de patiënten van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Dit doen we door voortdurend door de bril van cliënten te kijken naar het beleid en de kwaliteit van zorg, om deze in samenspraak met de directie te blijven verbeteren. De cliëntenraad geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies.

Contacten en overleggen

Ongeveer eens in de twee maanden komt de cliëntenraad met de directie samen om de laatste ontwikkelingen en toekomstige plannen door te spreken. Daar komen niet alleen vaste onderwerpen, zoals de begroting, aan de orde, maar denk ook aan zaken als de resultaten van patiënttevredenheidsonderzoeken, de klachtenregistratie en de resultaten van de werkgroep toekomstbestendige huisartsenzorg.

Met de medewerkers op het gebied van financiën, kwaliteit en communicatie hebben we de afgelopen tijd informatieve gesprekken gehad. Hierdoor hebben we als cliëntenraad een beter inzicht gekregen in het reilen en zeilen van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra.

Ook met cliëntenraden van andere gezondheidscentra in Maarssenbroek en Utrecht hebben we contact: we wisselen kennis en ervaringen uit.

Contact met de achterban

Het belangrijkste punt is voor ons het contact met de achterban: de circa 50.000 cliënten/patiënten, die verspreid zitten over de vijf locaties van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. We kunnen onze rol als cliëntenraad nog beter vervullen als cliënten ervaringen met ons delen. We hechten dan ook veel waarde aan uw inbreng.

Kortom: heeft u vragen, ideeën of opmerkingen voor de cliëntenraad? Dan horen we graag van u. U kunt ons eenvoudig bereiken via e-mail: clientenraad@lrjg.nl.

Goed om te weten: de cliëntenraad behandelt geen individuele klachten over zorg. Daar heeft Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra een klachtenprocedure voor.