Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Julius Online: Regel online uw medische zorg

Op het moment dat het u uitkomt een afspraak maken, een vraag aan uw huisarts stellen of medische informatie opzoeken. Dat kan bij Julius Online, onze digitale gezondheidsdesk.

Log direct in 

Nog niet eerder ingelogd?

Volg dan deze instructie om u aan te melden.

E-Afspraak

Hieronder vindt u een overzicht waarin staat bij welke zorgverlener u waarvoor online een afspraak kunt maken.

Bij de huisarts kunt u met een e-afspraak terecht voor alle vragen die niet levensbedreigend zijn. Als u meerdere vragen heeft of denkt meer tijd nodig te hebben, kunt een dubbele afspraak maken.

 Bij de centrumassistente kunt u terecht voor het volgende:

 • Meten van de bloeddruk
 • Oren uitspuiten
 • Vaccinaties
 • Verwijderen van hechtingen
 • Prikken van bloedsuiker of Hb
 • Verband verwisselen
 • Aanstippen van wratten met stikstof         
 • Maken van uitstrijkjes in kader van het bevolkingsonderzoek

Bij de praktijkverpleegkundige kunt u terecht voor:

 • Controles van chronische ziektes als: hoge bloeddruk, suikerziekte, astma, COPD
 • Leefstijladvies zoals afvallen, voeding, stoppen met roken

Let op: Maak in onderstaande situaties geen gebruik van e-Afspraak en bel met de praktijk voor advies:

 • Levensbedreigende klachten
 • Afspraken voor ingrepen
 • Medische keuringen

E-Consult

E-Consult gebruikt u voor een korte medische vraag aan uw eigen huisarts, de centrumassistente of praktijkverpleegkundige. Formuleer een duidelijke vraag. Dit helpt uw hulpverlener u een passend antwoord te geven.

U gebruikt e-Consult bijvoorbeeld om:

 • Na een spreekuurbezoek een vraag te stellen
 • Vragen die u tijdens het spreekuur hebt vergeten of omdat u iets niet heeft begrepen
 • Tijdens een behandeling contact te houden met uw huisarts
 • Uw huisarts op de hoogte te stellen van het resultaat van een behandeling.
 • Advies te vragen tijdens of na afloop van een behandeling.

Let op: Maak geen gebruik van een e-Consult en bel met de praktijk voor advies als het gaat om levensbedreigende klachten die niet kunnen wachten of fysieke klachten waarbij mogelijk lichamelijk onderzoek nodig is

reclamebureau anno nu ifthen.nl