Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Zorgprogramma's

Zorgprogramma's van LRJG

Binnen LRJG hebben we voor verschillende ziekten en gezondheidsklachten gerichte zorgprogramma’s ontwikkeld. Zo kunnen we u optimaal begeleiden en uw gezondheid verbeteren.

Bekijk onze zorgprogramma's en neem contact met ons op als u meer wilt weten.

Astma en COPD

Heeft u COPD?

Voor mensen met de longziekte COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: een blijvende vernauwing van de luchtwegen) heeft LRJG al enkele jaren een zorgprogramma. Binnen dit programma helpen onze huisartsen en praktijkverpleegkundigen u om uw longklachten zo goed mogelijk onder controle te houden en verdere verslechtering te voorkomen. Met als streven om de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met deze longziekte te verbeteren.

Binnen dit programma werken de huisartsen en praktijkondersteuners samen met fysiotherapeuten, diëtistes en longartsen. Uw huisarts coördineert deze zorg en is eerste aanspreekpunt in dit zorgprogramma.

Controles

Minimaal 1 maal per jaar brengt u een bezoek aan één van onze praktijkverpleegkundigen waarin u bespreekt hoe het met u en uw leefstijl gaat (voldoende bewegen, stoppen met roken en gezond eten). Daarnaast doet zij verschillende metingen (o.a. een longmeting/spirometrie onderzoek).

Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op controles en afspraken bij de praktijkverpleegkundigen en de huisarts. Bedenk vooraf wat goed gaat, wat u lastig vindt en op welke vragen u een antwoord wilt hebben.

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen, uw uitslagen, uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen, stelt u samen met uw huisarts de behandeldoelen op voor komend jaar. U bepaalt hierbij zelf wat u belangrijk vindt. En u staat er niet alleen voor. Samen met de zorgprofessionals en de mensen om u heen, vormt u als het ware een team.

Samenwerkingspartners

Indien nodig krijgt u ook hulp van samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut of diëtiste. En we werken ook samen met de longartsen in het Antonius Ziekenhuis, die kunnen wij om advies vragen als dat nodig is. Zo krijgt u de beste zorg.

Ook op het gebied van leefstijlbegeleiding hebben wij u veel te bieden. Zo kan de praktijkverpleegkundige u bijvoorbeeld begeleiden als u wilt stoppen met roken.

Evaluatie en verbetering:

Jaarlijks bekijken wij aan de hand van geanonimiseerde zorggegevens hoe de kwaliteit van onze COPD-zorg het afgelopen jaar is geweest. We vergelijken de kwaliteit van onze COPD-zorg, met de zorg zoals die geleverd door andere gezondheidscentra en huisartsen in Nederland. Zo streven wij er ieder jaar weer naar om de kwaliteit van zorg te verbeteren en aan te passen aan uw wensen.

De huisartsen en praktijkverpleegkundigen krijgen regelmatig nascholing van o.a. onze kaderhuisarts Astma/COPD, zodat zij op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen in de COPD-zorg.

Lees meer...

Diabeteszorg

Hebt u Type 2 Diabetes Mellitus, ook wel ‘ouderdomssuiker’ genoemd?

Onze huisartsen en praktijkverpleegkundigen helpen u om uw suikergehalte op het gewenste niveau te houden, en u zo goed mogelijk te laten voelen. Regelmatig krijgt u controles en praktische leefstijladviezen om risico’s op hart- en vaatziekten tot een minimum te beperken en schade aan ogen, nieren, voeten en hart- en bloedvaten te voorkomen.

Uw huisarts heeft een team van diabetesexperts verzameld, zoals de praktijkverpleegkundige, podotherapeut, diëtist en internist, om u goede diabeteszorg op maat te kunnen bieden dicht bij huis. Uw huisarts coördineert die zorg en is eerste aanspreekpunt in dit zorgprogramma.

Controles

Viermaal per jaar brengt u een bezoek aan één van onze praktijkverpleegkundigen waarin u bespreekt hoe het met u en uw leefstijl gaat (voldoende bewegen, stoppen met roken en gezond eten). Daarnaast doet zij verschillende metingen.

Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op controles en afspraken bij de praktijkverpleegkundigen en de huisarts. Bedenk vooraf wat goed gaat, wat u lastig vindt en op welke vragen u een antwoord wilt hebben.

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen, uw uitslagen, uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen, stelt u samen met uw huisarts de behandeldoelen op voor het komende jaar. U bepaalt zelf wat u belangrijk vindt. En u staat er niet alleen voor. Samen met de zorgprofessionals en de mensen om u heen, vormt u als het ware een team.

Samenwerkingspartners

Indien nodig krijgt u ook hulp van samenwerkingspartners, zoals een podotherapeut bij voetproblemen. En we werken ook samen met de internisten in het Antonius Ziekenhuis, die kunnen wij om advies vragen als dat nodig is. Zo krijgt u de beste zorg.

Ook op het gebied van leefstijlbegeleiding hebben wij u veel te bieden. U kunt bijvoorbeeld samen met de diëtiste en andere patiënten met diabetes een supermarkt bezoeken om voedingsmiddelen te leren kiezen die passen in een gezond voedingspatroon.

Een andere mogelijkheid is om samen met andere patiënten met diabetes (of overgewicht) te gaan wandelen onder leiding van een professionele wandelcoach, als onderdeel van de landelijke Diabetes Challenge.

Daarnaast biedt LRJG een speciaal leefstijlprogramma Julius Gezond aan. Meer informatie hierover vindt u ook op deze pagina met het overzicht van de verschillende zorgprogramma's.

Actuele ontwikkelingen:

 • Zorg op maat!
  Het Nederlandse Huisartsen Genootschap heeft aangegeven voor iedere patiënt met diabetes te streven naar een persoonlijke streefwaarde voor bloedsuiker en bloeddruk.

  Voor iemand die ouder is dan 70 jaar, meerdere medicijnen voor de suiker gebruikt,  en langer dan tien jaar diabetes of veel bijkomende ziektes heeft, is namelijk een andere streefwaarde nodig dan voor een jongere patiënt waarbij net de diagnose is gesteld. Binnen LRJG brengen wij deze richtlijnen direct in de praktijk.

 •  Voorkomen van overbehandeling bij ouderen met type 2 diabetes

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het voor oudere mensen die al langer type 2 diabetes hebben niet altijd zinvol is de suiker en bloeddruk te streng in te stellen. Het kan  soms zelfs schadelijk zijn. Het blijkt dat sommige ouderen toch wat te streng worden behandeld voor hun suiker en bloeddruk; het kan dan verstandig zijn om de teugels wat te laten vieren. Samen met u wordt daarvoor een behandelplan opgesteld.

Evaluatie en verbetering:

Jaarlijks bekijken wij aan de hand van geanonimiseerde zorggegevens hoe de kwaliteit van onze diabeteszorg het afgelopen jaar is geweest. We vergelijken de kwaliteit van onze diabeteszorg, met de zorg zoals die geleverd is door andere gezondheidscentra en huisartsen in Nederland. Zo streven wij er ieder jaar weer naar om de kwaliteit van zorg te verbeteren en aan te passen aan uw wensen.

De huisartsen en praktijkverpleegkundigen krijgen regelmatig nascholing van o.a. onze kaderhuisarts diabetes, zodat zij  op de hoogte blijven  van de actuele ontwikkelingen in de diabeteszorg.

Farmacotherapie: advies & controle geneesmiddelengebruik

Wellicht neemt u al een tijdje verschillende medicijnen voor bepaalde klachten of aandoeningen. En mogelijk ervaart u ook bijwerkingen.

Op onze locatie in Parkwijk werkt een zogenaamde apotheker-farmacotherapeut. Zij is gespecialiseerd in het optimaliseren van geneesmiddelengebruik.

Tijdens een gesprek neemt zij samen met u uw medicijngebruik onder de loep op de volgende punten:

 • hoe u de medicijnen gebruikt;
 • of uw geneesmiddelen goed werken;
 • welke bijwerkingen u eventueel hebt;
 • of de geneesmiddelen goed samengaan of elkaar juist tegenwerken;
 • of u alle medicijnen in de huidige samenstelling nodig hebt.

De apotheker-farmacotherapeut overlegt na het gesprek met uw huisarts of specialist over mogelijke aanpassingen. De bevindingen worden vervolgens zo spoedig mogelijk met u besproken. 

U kunt ook een afspraak maken voor gerichte vragen, zoals bijwerkingen of problemen bij het gebruik van een geneesmiddel. 

Farmacotherapie vormt daarmee een aanvulling op de zorgverlening van uw huisarts en apotheker en een consult kost u niets. Dit valt namelijk buiten het eigen risico. Tijdens uw bezoek krijgt u alle aandacht en zorg op het gebied van uw geneesmiddelen die u op dat moment nodig hebt.

Maak kosteloos een afspraak
Via de centrumassistente kunt u zonder verwijzing van de huisarts een afspraak maken met apotheker-farmacotherapeut Valérie Meijvis in Parkwijk

Julius GGZ - Psychische hulp

Zit u door psychische klachten niet lekker in uw vel? Onze praktijkondersteuner (POH-)GGZ helpt u om uw klachten en problemen in kaart te brengen en stelt in overleg met uw huisarts vast welke hulp het beste bij u past. In de meeste gevallen kan de POH-GGZ in samenwerking met uw huisarts u de vereiste hulp in onze huisartspraktijk bieden.

Deze hulp bestaat bijvoorbeeld uit begeleiding, voorlichting, gerichte psychologische behandelprogramma's en/of medicatie.

LRJG werkt nauw samen met deskundigen binnen en buiten de praktijk om de zorgverlening voor u zo optimaal, prettig en kosteneffectief mogelijk te houden. Daarnaast vindt continu onderzoek plaats naar betere behandelmogelijkheden.

Laatste ontwikkelingen:

 • Als de huisarts of POH-GGZ u begeleidt bij uw psychische klachten, heeft hij nu ook de mogelijkheid om rechtstreeks advies te vragen aan een psychiater. Dat betekent dat de huisarts of POH-GGZ u nog beter kan helpen of gerichter kan doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater, mocht dat nodig zijn.

 • De groepstraining Voluit leven is een praktische training over Mindfulness en de kunst van aanvaarden. Hebt u last van gespannenheid, somberheid, angst, piekeren, vermoeidheid, pijn, verslavingsgedrag, gevoel van leegte of zelfkritiek. En wilt u leren uw negatieve patronen te doorbreken en te leven naar wat voor u belangrijk is? Dan is dit traject wellicht iets voor u, zodat u (weer) voluit kunt leven. Uw huisarts geeft u graag meer informatie.

 • Inventarisatie van patiënten die antidepressiva gebruiken. Samen met uw POH-GGZ en huisarts bekijken we of u in uw situatie deze medicatie met hulp van de POH-GGZ kunt afbouwen.

 Bekijk ook de video over wat een POH-GGZ voor u kan betekenen:


Meer weten over de zorgvergoeding bij psychische klachten? Lees verder

Hart-en vaatziekten (CVRM)

Binnen Leidsche Rijn wonen relatief veel jongvolwassenen. Reden voor LRJG om extra aandacht te besteden aan het voorkomen van hart- en vaatziekten. De basis daarvoor wordt namelijk op jonge leeftijd gelegd.

Daarom hebben wij een zorgprogramma voor hart- en vaatziekten opgezet, waarin de huisarts met andere zorgverleners samenwerkt. Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat we binnen onze gezondheidscentra over voldoende meetapparatuur beschikken zijn om nader onderzoek te kunnen doen, zoals een hartfilmpje.

Het zorgprogramma noemen we ook wel Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). Daarin biedt LRJG u, samen met andere zorgverleners zoals de praktijkverpleegkundige, de diëtist en de cardioloog, de beste zorg voor hart- en vaatziekten aan. Uw huisarts coördineert deze zorg.

Laatste ontwikkelingen:

 • Cardiometabool preventieconsult: met dit consult hebt u de mogelijkheid om online een risicotest op hart- en vaatziekten in te vullen en uw leefstijl in kaart te brengen.

Herstel van uw sportblessure met Julius Sport

Bedrijft u net als veel andere bewoners in Leidsche Rijn sport?
Een gezonde en vaak plezierige activiteit die wij graag stimuleren. Helaas gaat sporten ook gepaard met blessures. Ontdek hoe u van vervelende sportblessures kunt herstellen met onze hulp.

Voorkom een sportblessure                                    
Blessures kunnen chronisch of acuut zijn.

Een acute blessure is bijvoorbeeld een kneuzing, verstuiking of botbreuk, veroorzaakt door een val, klap, botsing of verkeerde beweging.

Een chronische blessure noemt men ook wel overbelastingsblessure. Deze ontstaat door het voortdurend herhalen van een (soms verkeerd uitgevoerde) beweging waardoor bepaalde spieren en pezen overbelast raken. Onjuiste trainingsmethoden, slechte voorbereiding of warming-up, onvoldoende conditie, slecht materiaal of verkeerd schoeisel veroorzaken deze overbelasting.

De meeste sportblessures komen voor aan enkels, knieën, polsen of handen. Denk bijvoorbeeld aan de tenniselleboog, schouderklachten, peesklachten bij de lies of knie, instabiliteitsklachten van de knie of enkel en achillespeesontsteking.

Herstel met Julius Sport
Hebt u bij het sporten op recreantenniveau een blessure opgelopen? Kom dan naar het sportspreekuur van Julius Sport. Voordeel hiervan is dat u zowel door een huisarts als een fysiotherapeut gezien wordt. Beiden hebben specifieke expertise op het gebied van sportblessures. Deze manier van samenwerking is uniek in de regio Leidsche Rijn.

Indien nodig krijgt u meteen een echografisch onderzoek. Zo krijgt u dicht bij huis een snelle en optimale begeleiding.


Krijg inzicht in het financiële plaatje
Uw zorgverzekeraar vergoedt het consult door de huisarts volledig. Het consult van de fysiotherapeut krijgt u vergoed als u aanvullend voor fysiotherapie verzekerd bent. Controleer gelijk bij uw verzekering wat u terugkrijgt. En bekijk ook ons overzicht met fysiotherapietarieven, zodat u weet waar u financieel aan toe bent.

Maak een afspraak voor het sportspreekuur
Stuur een mail om u aan te melden voor dit sportspreekuur naar fysio@lrjg.nl. U wordt vervolgens gebeld voor het maken van een afspraak.

Dit sportspreekuur vindt eenmaal per 2 weken plaats op de maandagavond van 17.00 tot 18.00 uur in gezondheidscentrum Parkwijk op de Eerste Oosterparklaan 78.

Ons sportspreekuurteam:

 

 Gerard Hurenkamp, huisarts (en ex-fysiotherapeut)

Jaap Strik, echografist en
fysiotherapeut
 


 

 

 

 

Houdings- en bewegingsapparaat

Vrij en soepel bewegen binnen de mogelijkheden van uw lichaam, een gezonde lichaamshouding opbouwen en stap voor stap kijken waar ruimte zit voor verbetering. Daar helpen onze huisartsen, fysiotherapeuten en diverse medisch specialisten u graag bij, zodat u de beste zorg ontvangt op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat.

We wisselen kennis en ervaring met elkaar uit door seminars, praktische begeleiding en opleiding. Ook doen we mee aan onderzoek om deze zorg nog beter te maken.

Laatste ontwikkelingen:

 • LRJG doet mee aan het PRINS onderzoek 'Nek- en rugklachten': Nekpijn en rugpijn zijn twee van de grootste gezondheidsproblemen in Nederland op het gebied van bewegend functioneren.

  Op dit moment loopt er een onderzoek vanuit de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC in Rotterdam, met als doel in een vroege fase kunnen voorspellen dat iemand chronische klachten krijgt. Zo kan een patiënt een gerichtere behandeling ontvangen.

  Lees verder...

 • LRJG onderzoekt een zorgprogramma voor mensen met artrose. Artrose komt veel voor, en leidt vaak tot pijn en hinderlijke beperkingen. Sommige patiënten hebben zoveel last dat ze een nieuwe knie of heup moeten krijgen.

  In het zorgprogramma artrose werken huisartsen en fysiotherapeuten van LRJG samen met orthopeden om te zorgen dat patiënten de juiste zorg op maat krijgen.

  Lees verder
  ...

Ouderenzorg

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, is een wens van veel ouderen. Daar helpen wij graag bij en daarom hebben we een speciaal zorgprogramma 'Ouderenzorg' opgezet.

Dit houdt in dat wij de gezondheid van ouderen systematisch monitoren en zo acute en ernstige problemen hopen te voorkomen.

Lees meer over de aanpak van dit zorgprogramma.

Laatste ontwikkelingen:

 • We hebben in beeld gebracht welke ouderen kwetsbaar zijn. Zij worden opgenomen in het zorgprogramma.

 • We hebben gestructureerde huisartsenzorg opgezet in het verzorgingshuis.

Leefstijl

Een gezond leven leiden gaat in feite over zelf invloed kunnen uitoefenen op het voorkomen van ziektes. Wij dragen graag bij aan uw gezondheid en leefplezier en hebben daarom een zorgprogramma op het gebied van leefstijl ontwikkeld in samenwerking met verschillende specialisten. Dit zorgprogramma hebben we opgenomen in ons zorgaanbod.

In de loop der jaren heeft LRJG een compleet leefstijlaanbod op de kaart gezet onder de naam Julius Gezond. Hieronder valt een aantal programma’s met als doel uw leefstijl te bevorderen:

 • beweegprogramma’s;
 • dieetadvies;
 • stopen met roken;
 • psychosociale programma’s*.

*Psychosociaal gaat zowel over gedachten en gevoelens (psyche) als over het contact met andere mensen (sociaal). De programma's zijn erop gericht dat u weer lekker in uw vel komt te zitten.

Laatste ontwikkelingen:

 • Lancering online Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC). De resultaten van de PGC helpen u bewust te worden van uw huidige gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s. Afhankelijk van uw behoefte of vraag kunt u voor leefstijlcoaching en/of andere begeleiding van zorgverleners binnen LRJG terecht.

 • Leefstijlprogramma Julius Gezond voor mensen met een chronische ziekte, zoals Diabetes Mellitus, COPD (longziekte) en hart- en vaatziekten.

  Julius Gezond biedt u bovendien begeleidingsmogelijkheden voor een gezonder leven, inclusief regelmatig terugkerende activiteiten op het gebied van voeding, beweging, stoppen met roken en het verminderen van stress.

  Denk hierbij aan een supermarktrondleiding, diverse informatieavonden georganiseerd door LRJG, een wandelgroep voor diabetespatiënten, een hardloopgroep met een huisarts en cardioloog voor mensen met hart- en vaatziekten, een zogenaamd beweegmaatje, sport- & beweegaanbod in de wijk: Harten voor Sport, Sportstad Utrecht, etcetera.

  Meer over Julius Gezond leest u bij het leefstijlprogramma Julius Gezond op deze pagina.

 • Ketensamenwerking Gezond Gewicht Jeugd in samenwerking met jeugd- en kinderartsen, diëtisten en fysiotherapeuten. Deze specialisten werken samen om kinderen met overgewicht te monitoren en hen goede passende begeleiding te bieden voor een gezonder gewicht, nu en in de toekomst.

 • Infrastructuur Gezonde Wijk: voortrekkersrol van LRJG in het creëren van een netwerk in Leidsche Rijn met bijbehorende sociale, motiverende en informatieve gezondheidsactiviteiten.

  Lees ook ons laatste nieuws en de sociale kaart met een overzicht van alle professionals in de wijk op het gebied van leefstijl.

Verbeter uw gezondheid met leefstijlprogramma Julius Gezond

Zou u gezonder willen leven, maar vindt u het lastig hiermee te starten?
Graag helpen wij u stappen te zetten naar een gezonde(re) leefstijl via het leefstijlprogramma Julius Gezond (voorheen Julius Fit).

Voor wie? 
Het leefstijlprogramma Julius Gezond is iets voor u, als u:

 • ingeschreven staat als patiënt bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra;
 • als u bewuster en gezonder wilt leven;
 • één van de (risico’s op) chronische ziekten of klachten hebt:
  • hart- en vaatziekten
  • suikerziekte
  • chronische longziekten
  • angst- en/of stemmingsklachten
  • roken
  • overgewicht

Hoe werkt het?

Bekijk het filmpje (1:53 minuten) voor meer uitleg:


 • U start met de Persoonlijke Gezondheidscheck, zodat u inzicht krijgt in uw huidige leefstijl, risico's op ziektes en waar mogelijkheden voor verandering liggen.

 • Samen met de praktijkverpleegkundige (POH) van Julius Gezond maakt u een plan dat u helpt bij de gewenste verandering.

 • Voor veranderingen op het gebied van voeding, beweging en het verminderen van stress werken we samen met onze fysiotherapeuten, diëtiste en de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

 • U bepaalt wat haalbaar en wenselijk is en de POH ondersteunt en stimuleert u om uw gewenste leefstijlveranderingen te bereiken.

 • De frequentie van de bezoeken stemt u samen af. In het begin ligt de frequentie iets hoger. En later gaat het er vooral om dat u niet terugvalt in oude patronen en het gewenste veranderde gedrag in uw dagelijkse leven kunt blijven volhouden. Na 6 en 12 maanden vinden in ieder geval controleafspraken plaats.

De kosten van de POH Julius Gezond (en eventueel POH-GGZ) vallen onder de reguliere huisartsenzorg en krijgt u dus vergoed. Eventuele kosten voor fysiotherapie of diëtiste hangen af van uw polis en ziektebeeld.

Persoonlijke Gezondheidscheck: ontdek uw leefstijl en eventuele gezondheidsrisico's
Start HIER met de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC). Op 24 februari 2015 hebben een aantal artsenorganisaties en grote gezondheidsfondsen deze online Persoonlijke Gezondheidscheck gelanceerd. Een volledige check die zich vooral richt op preventie en het verbeteren van uw eigen leefstijl.

Lees meer over de opzet en voordelen van de PGC.


Meer informatie of direct aanmelden
Is dit programma iets voor u? Bespreek het dan samen met uw huisarts, praktijkverpleegkundige of één van onze andere hulpverleners. Of meld u direct aan via juliusgezond@lrjg.nl.

Vermeld in uw mail uw naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en de naam van uw huisarts. Wij nemen binnen twee weken na ontvangst van uw mail contact met u op.

Heeft u al een ‘ander gesprek’ gevoerd?

Heeft u al een ‘ander gesprek’ gevoerd?

Voelt u zich gelukkig? Of juist eenzaam? Ervaart u veel vrijheid in de keuzes die u kunt maken, of ervaart u juist beperkingen hierin? Als zorgverleners hierover in gesprek gaan met de patiënt ontstaat een ander soort gesprek waarin het niet gaat over klachten of ziekte, maar over hoe u gezondheid ervaart.

De professionals van het LRJG gebruiken ‘het andere gesprek’ om samen te werken aan persoonsgerichte zorg voor de inwoners van Leidsche Rijn. Op deze pagina leest u meer over dit ‘andere gesprek’ en wat dit betekent voor patiënten en voor zorgverleners.

Wat is het ‘andere gesprek’?
Het ‘andere gesprek’ is een gezondheidsgericht gesprek waarin patiënt en zorgverlener breder kijken naar gezondheid en hoe de patiënt de eigen gezondheid ervaart. Er wordt gesproken over wat goed gaat en over welke problemen er spelen in verschillende levensgebieden. Het belangrijkst: de patiënt geeft aan wat ertoe doet.

Hoe wordt een ‘ander gesprek’ gevoerd?
Een ‘ander gesprek’ is een afspraak tussen patiënt en professional waarbij meer tijd wordt ingepland zodat er een uitgebreider gesprek kan plaatsvinden. Voor dit gesprek kunnen twee instrumenten worden ingezet, namelijk het 4-domeinen model en het spinnenweb van Positieve Gezondheid. Deze gespreksinstrumenten zijn handvatten voor zowel de professional als de patiënt om een ‘ander gesprek’ te kunnen voeren. Het spinnenweb kan ook online worden ingevuld door de patiënt als voorbereiding op de afspraak met de professional.

Wat levert het andere gesprek op?

 • Patiënten voelen zich meer gehoord en ervaren meer zelfregie.
 • Meer inzicht en overzicht voor zowel patiënt als zorgverlener.
 • Professionals in het medische domein en in het sociale- en welzijnsdomein vinden elkaar beter en kunnen makkelijker naar elkaar verwijzen.

Quote patiënt: ‘Met het gesprek over de vier domeinen dat ik met mijn huisarts had, voelde ik me echt serieus genomen. Mijn huisarts kent nu mijn verhaal. Daardoor kon zij beter advies geven in wat ik daadwerkelijk nodig had’.

Quote zorgverlener: ‘Ik ervaar het als een toevoeging op het gebruikelijke arsenaal bij een anamnese. Het is handig om overzicht te hebben. Het is als het ware een extra instrument in mijn toolbox om met patiënten in gesprek te gaan.’              

Scholing ‘voer eens het andere gesprek’
Het LRJG biedt een scholing voor professionals aan om te leren hoe zij een ‘ander gesprek’ kunnen voeren. Professionals van het LRJG kunnen hieraan mee doen, maar ook andere professionals uit het sociaal domein die werkzaam zijn in de wijk Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. De scholing duurt 4 uur verdeeld over twee ochtenden in een periode van ongeveer vier weken. Afhankelijk van de behoefte worden de scholingen ingepland. Ze vinden plaats op een LRJG locatie en zijn te volgen onder werktijd. Bent u professional werkzaam in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern en geïnteresseerd in de scholing? Neem dan contact op.

Meer informatie?
Benieuwd wat het ‘andere gesprek’ voor u als patiënt kan betekenen? Bekijk dan dit filmpje.
Benieuwd wat het ‘andere gesprek’ voor u als professional kan betekenen? Bekijk dan dit filmpje.

reclamebureau anno nu ifthen.nl