Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacybeleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Op dit moment zijn onze huisartsenpraktijken gesloten. U kunt niet-spoedeisende zorgvragen online regelen via MijnGezondheid.net.
Wat te doen bij spoed
Tijdens de zomervakantie is het niet mogelijk om online een afspraak te maken.
Meer informatie

Veelgestelde vragen

In onderstaande categorieën vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

GLI

Wat ga ik in die twee jaar doen?

Het eerste jaar is om met intensieve begeleiding kennis en kunde op te doen en het tweede jaar is om te leren alles in de praktijk te brengen en om het vol te houden.
• Start met intakegesprek, opstellen van doelen, meet- en weegmoment.
• Drie tot zes individuele gesprekken en een groepsgesprek met de diëtiste.
• In groepsverband 24 weken lang, een uur per week, werken naar het behalen van de beweegrichtlijn voor volwassenen met de fysiotherapeut. Er wordt rekening gehouden met uw wensen en mogelijkheden.
• Kennismaken met een sportcoach/beweegmakelaar die u informeert en begeleidt naar voor u passende beweegactiviteiten in de buurt.
• Terugkommomenten van de hele groep met alle betrokken zorgprofessionals in maand negen en twaalf.
• Vijf individuele terugkommomenten met een van de zorgprofessionals in het tweede jaar.

Wat zijn de medische voorwaarden voor de GLI?

- Gemotiveerd zijn om twee jaar te werken aan een betere leefstijl
- Ouder dan 18 jaar
- GLI is verzekerde zorg voor mensen met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Volgens de indicatiecriteria uit de Zorgstandaard Obesitas betekent een matig of sterk verhoogd GGR:
**Personen met een BMI tussen 25 kg/m² en 30 kg/m² in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen).
**Personen met een BMI van 25 tot 30 kg/m², met een normale buikomvang, in combinatie met co morbiditeit (hetzij een risicofactor voor hart- en vaatziekten, hetzij manifeste ziektes zoals DM 2);
**Mensen met obesitas (BMI tussen 30 en 40 kg/m² ) die in staat zijn een leefstijlprogramma te volgen.
**Voor mensen met een laag of extreem verhoogd GGR wordt de GLI niet vergoed.
De huisarts beoordeelt of een GLI programma passend is naast ketenzorg.

Hoe kan ik starten?

Uw huisarts bespreekt de GLI met u en verwijst u door naar de GLI-professional in de wijk. In de opstartfase kunnen deelnemers geclusterd worden om sneller een groep ‘vol’ te hebben.

Hoe zit het met de vergoeding van de GLI?

De GLI zit in de basisverzekering en het gaat niet van het eigen risico af. Er is een verwijzing van de huisarts nodig. Vanaf 1 januari 2020 vergoeden geldt een landelijk beleid waardoor alle zorgverzekeraars de GLI vergoeden volgens de voorwaarden van het contract dat Huisartsen Eemland afsluit met Zilveren Kruis

Wat is het doel van de GLI?

Het doel van de GLI is werken aan een gezond voedingspatroon, 5-10% gewichtsverlies, minimaal 150 minuten matig intensieve beweging per week en kennismaking met lokaal sport- en bewegingsaanbod.

Online diensten

Wat is herhaalmedicatie?

Herhaalmedicatie zijn medicijnen die u dagelijks gebruikt of die u van uw huisarts bij klachten opnieuw mag herhalen. Hierbij geldt dat het recept niet ouder mag zijn dan één jaar.

Waarom krijgen kinderen boven de 16 jaar toegang tot online zorgdiensten?

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Zij hebben dezelfde patiëntenrechten als volwassenen. In zaken die te maken hebben met hun gezondheid, worden zij dus niet meer als minderjarig beschouwd, ook al zijn ze nog geen 18 jaar.

Een jongere van boven de 16 heeft recht op volledige informatie. De ouders krijgen die informatie niet meer, tenzij de jongere daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Een jongere boven de 16 heeft dan ook het recht om zijn medisch dossier in te zien; daarvoor is geen toestemming van zijn ouders nodig. Een jongere van boven de 16 geeft bovendien zelf toestemming voor een behandeling. Toestemming van de ouders is niet meer nodig.

Hoe vraag ik herhaalmedicatie aan?

U vraagt uw herhaalmedicatie rechtstreeks aan via uw FLeiR-apotheek. Dit gaat eenvoudig via www.fleir.nl. Als het u online niet lukt, kunt u met FLeiR bellen of langs de apotheekbalie gaan.

Wanneer u een andere apotheek heeft, bestelt u herhaalmedicatie via MijnGezondheid.net.

Ik heb een vraag over Medgemak en/of MijnGezondheid.net. Waar kan ik terecht?

Heeft u vragen over MijnGezondheid.net of de app MedGemak? Op https://home.mijngezondheid.net/ondersteuning/ vindt u veelgestelde vragen en instructievideo’s.

Waarvoor kan ik een e-consult aanvragen?

Via MijnGezondheid.net > 'Mijn berichten' > 'Nieuw bericht’ stelt u online een vraag aan uw zorgverlener. Geschikte onderwerpen/vragen voor een e-consult zijn dingen waarvoor u niet dezelfde dag een antwoord nodig heeft. Een e-consult wordt in principe binnen 48 uur beantwoord (behalve wanneer u dit anders met de doktersassistent heeft afgesproken, bijvoorbeeld bij het sturen van foto’s naar aanleiding van een telefoongesprek).

Een e-consult is bijvoorbeeld geschikt voor onderstaande vragen:
- vragen over leefstijl;
- vragen over medicijnen;
- vragen over onderzoek en uitslagen van onderzoek;
- vragen over klachten waarvoor u eerder op het spreekuur bent geweest;
- controle en vragen over chronische ziekten, zoals hoge bloeddruk, astma of suikerziekte;
- huidaandoeningen waarvoor u een foto kunt meesturen (moedervlekken uitgezonderd: hiervoor moet u altijd op het spreekuur komen).
Belangrijk: De foto moet van goede kwaliteit zijn.

Maak géén gebruik van een e-consult voor:
- spoedeisende vragen;
- vragen over een nieuwe klacht;
- vragen waarvoor (mogelijk) lichamelijk onderzoek nodig is;
- emotionele / psychische problemen;
- het maken van een afspraak;
- het aanvragen van herhaalmedicijnen.

Let op: U kunt enkel e-consulten aanvragen voor de persoon waarmee u bent ingelogd. Het is dus niet mogelijk om via uw eigen account een vraag te stellen over een ander gezinslid.

Hoe meld ik mij aan bij MijnGezondheid.net?

Op https://home.mijngezondheid.net/aanmelden/ vindt u informatie over hoe u zich aanmeldt voor MijnGezondheid.net.

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?

Patiënten van 16 jaar en ouder die volledig ingeschreven staan bij onze huisartsenpraktijk.

Uw inschrijving is volledig wanneer:
• wij van u een ingevulde medische vragenlijst hebben ontvangen.
• u een geldig legitimatiebewijs heeft getoond aan de balie;
• wij het medisch dossier van uw vorige huisarts hebben ontvangen.

Wat heb ik nodig voor het inloggen op MijnGezondheid.net?

Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen ervan vindt u op www.digid.nl.

Huisartsenzorg

Waarom stelt de doktersassistent verschillende vragen?

Onze doktersassistenten beoordelen alle zorgvragen die binnenkomen op basis van urgentie en prioriteit. Als het nodig is natuurlijk in overleg met de arts. Zodat we patiënten die spoedeisende klachten hebben snel kunnen helpen. Dit heet triage. De doktersassistent is hier speciaal voor opgeleid.

Hoe kan ik mijn urine laten onderzoeken?

Als u uw urine wilt laten onderzoeken, bijvoorbeeld omdat u denkt dat u een blaasontsteking heeft, kunt u 's morgens voor 10:00 uur uw (ochtend)urine bij de doktersassistent brengen. Tot die tijd dient u de urine in de koelkast te bewaren.

Krijg ik een herinnering van mijn afspraak?

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor het spreekuur en tevens uw 06-nummer heeft achtergelaten, ontvangt u voorafgaand aan de afspraak een sms om u te herinneren aan de datum en tijd. Controleer daarom bij het maken van een afspraak of wij het juiste 06-nummer van u hebben.

Ontvangt u liever geen bericht? Meld u bij de assistent dan af voor deze service.

Kan ik mijn afspraak bij de huisarts annuleren of wijzigen?

U kunt uw afspraak bij de huisarts tot 24 uur voor de afspraak kosteloos afzeggen of wijzigen. Een afspraak bij de praktijkondersteuner (POH) dient u 48 uur van tevoren af te zeggen. Zo kunnen wij de plek weer gebruiken voor een andere patiënt die zorg nodig heeft.

Afzeggen of wijzigen kan 24 uur per dag. Bel hiervoor naar de praktijk: kies de juiste optie in het telefonische keuzemenu van uw praktijk en spreek vervolgens eenvoudig een bericht in. Ook kunt u uw afspraak wijzigen of annuleren via MijnGezondheid.net.

Zegt u de afspraak niet op tijd af? Dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Dit kost € 15 voor een afspraak korter dan 20 minuten en € 30 voor een afspraak van 20 minuten en langer. De zorgverzekering vergoedt in dit geval de kosten niet.

Factuur huisarts

Waarom ontvang ik een factuur voor een vaccinatie of behandeling?

U ontvangt een particuliere rekening wanneer u geen basiszorgverzekering heeft. Wanneer dit wel het geval is, ontvangt u een factuur voor behandelingen die buiten de basiszorg vallen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u op eigen verzoek, dus zonder indicatie van de huisarts, een griepprik heeft gekregen.

Naar welke rekening kan ik mijn factuur voor huisartsenzorg overmaken?

U maakt het bedrag over op bankrekening NL 79 INGB 0667548718 ten name van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra te De Meern onder vermelding van het factuurnummer.

Waarom ontvang ik een factuur voor een afspraak bij de huisarts die ik niet of te laat heb afgezegd?

U kunt uw afspraak tot 24 uur voor de afspraak kosteloos telefonisch afzeggen of wijzigen. Een afspraak bij de praktijkondersteuner (POH) dient u 48 uur van tevoren af te zeggen. Zo kunnen wij de plek weer gebruiken voor een andere patiënt die zorg nodig heeft.

Doet u dit niet op tijd? Dan zijn wij gezien de drukte in de praktijk genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Dit kost € 15 voor een afspraak van 10 minuten en € 30 voor een afspraak van 20 minuten. De zorgverzekering vergoedt in dit geval de kosten niet.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor het spreekuur en tevens uw 06-nummer heeft achtergelaten, ontvangt u voorafgaand aan de afspraak een sms om u te herinneren aan de datum en tijd. Controleer daarom bij het maken van een afspraak of wij het juiste 06-nummer van u hebben.

Hoe wordt het geregeld met de factuur voor huisartsenzorg wanneer ik een buitenlandse zorgverzekering heb?

Wanneer u een buitenlandse zorgverzekering heeft, ontvangt u een factuur op uw eigen naam. Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag zo spoedig mogelijk aan ons te betalen (via bankrekening NL 79 INGB 0667548718 t.n.v. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra te De Meern onder vermelding van het factuurnummer). Daarna kunt u de factuur zelf voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar indienen.

In sommige gevallen dient u de afspraak of behandeling na afloop contant of per pin te voldoen. U krijgt dan een factuur/bon die u ook zelf kunt indienen bij uw verzekering. De verzekering maakt het bedrag dan rechtstreeks aan u over.

Wanneer ontvang ik zelf een factuur voor huisartsenzorg?

Als u een basiszorgverzekering in Nederland heeft, ontvangt u in principe geen facturen voor de huisartsenzorg. Wij declareren de zorg van de huisartsenpraktijk rechtsreeks bij uw zorgverzekeraar.

U ontvangt wel een particuliere factuur op eigen naam indien:
• u geen basiszorgverzekering heeft of een zorgverzekering in het buitenland heeft;
• u een behandeling heeft gehad die buiten de basiszorg valt. Denk aan een griepprik zonder indicatie/oproep van de huisarts;
• u uw afspraak niet tijdig heeft afgezegd wanneer u verhinderd bent. U kunt uw afspraak tot 24 uur voor de afspraak kosteloos telefonisch afzeggen of wijzigen. Een afspraak bij de praktijkondersteuner (POH) dient u 48 uur van tevoren af te zeggen. Zo kunnen wij de plek weer gebruiken voor een andere patiënt die zorg nodig heeft.

Fysiotherapie

Waarom moet ik betalen voor fysiotherapie in geval van een chronische indicatie?

In geval van chronische klachten worden de kosten vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Voor de eerste 20 behandelingen geldt het eigen risico.

Kan ik mijn afspraak bij de fysiotherapeut verzetten of annuleren?

U kunt uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren via 030-6690827 of fysio@lrjg.nl. Buiten kantooruren kunt u de voicemail inspreken of mailen. Vermeld hierbij uw naam en geboortedatum.

Zegt u niet op tijd af? Dan zijn wij genoodzaakt de GEHELE afspraak in rekening te brengen. De zorgverzekering vergoedt geen behandelingen die u niet nakomt. De tarieven vindt u op https://www.lrjg.nl/fysiotherapie/tarieven.

Let op:
- Wij proberen u per e-mail zo goed mogelijk te helpen herinneren aan uw afspraak. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het noteren en onthouden van uw afspraak. Ook als u onze herinnering niet heeft ontvangen.
- Voor uw eerste afspraak reserveren wij altijd een dubbel blok. De verzekering ziet dit als 2 behandelingen.

Ik heb een aanmaning ontvangen voor mijn factuur voor fysiotherapie. Wat nu?

Wij verzoeken u deze zo spoedig mogelijk te betalen. Lukt dit u niet binnen de gestelde termijn? Neem dan contact op via fysio@lrjg.nl of 030-6690827.

Kan ik een betalingsregeling voor fysiotherapie treffen?

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op via fysio@lrjg.nl of 030-6690827.

Mijn factuur voor fysiotherapie klopt niet. Wat nu?

Stuur een mail naar fysio@lrjg.nl of bel naar 030-6690827. Wij helpen u graag.

Ik ben mijn factuur voor fysiotherapie kwijt. Wat nu?

Stuur een mail naar fysio@lrjg.nl en vraag om een nieuwe factuur.

Wat is de betalingstermijn van mijn factuur voor fysiotherapie?

Wij verzoeken u de factuur binnen 14 dagen te voldoen.

Wanneer ontvang ik de factuur voor fysiotherapie?

U ontvangt de factuur binnen uiterlijk twee maanden.

Ik heb een factuur voor fysiotherapie ontvangen terwijl ik verzekerd ben. Hoe kan dat?

Neem contact op met uw zorgverzekeraar. De verzekeraar kan inzien hoeveel behandelingen u al gedeclareerd heeft en hoeveel u er vergoed krijgt. Wanneer het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt op is, komen de kosten voor de daaropvolgende behandelingen voor eigen rekening.

Wat kost een behandeling bij de fysiotherapeut als ik niet verzekerd ben?

Bekijk onze tarievenlijst: https://www.lrjg.nl/assets/uploads/Tarieven-fysiotherapie-2024.pdf

Wordt mijn fysiobehandeling vergoed door mijn verzekeraar?

Indien u (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie, worden de kosten vergoed door de zorgverzekering. Bent u onvoldoende of niet verzekerd? Dan dient u de kosten zelf te betalen. De tarieven vindt u hier: https://www.lrjg.nl/assets/uploads/Tarieven-fysiotherapie-2024.pdf

Heb ik voor fysiotherapie een verwijsbrief nodig?

Nee. U kunt direct een afspraak bij ons maken. In enkele gevallen is een verwijsbrief nodig voor de verzekering, maar dan zal de fysiotherapeut u daarop wijzen.

Rijnvliet

Ik ben onder behandeling bij de praktijkondersteuner. Hoe gaat dat als ik overga naar Rijnvliet?

U kunt bij uw eigen praktijkondersteuner blijven komen. Dat kan op de nieuwe locatie, of nog op locatie Parkwijk.

Hoe kan ik mij zelf inschrijven op locatie Rijnvliet?

U kunt zich vanaf 13 mei zelf inschrijven via https://www.lrjg.nl/huisartsenzorg/inschrijven.

Bent u al patiënt bij een van de Julius Gezondheidscentra en wilt u graag over naar locatie Rijnvliet? Mail dan naar rijnvliet@lrjg.nl.

Waar kan ik parkeren bij locatie Rijnvliet?

Op het terrein is voldoende parkeergelegenheid. Hiervoor rijdt u na de slagboom door naar achteren. Vervolgens gaat u naar rechts.

Wanneer gaat Julius Gezondheidscentrum Rijnvliet open?

Op 15 mei 2024.

Hoe is locatie Rijnvliet te bereiken?

Het Julius Gezondheidscentrum Rijnvliet bevindt zich vanaf 15 mei op de eerste etage van een pand op de Leidse Rijn 5 in De Meern.

- Rond het terrein is voldoende parkeergelegenheid. Hiervoor rijdt u na de slagboom door naar achteren. Vervolgens gaat u naar rechts.
- Via de fietsbrug over de Leidsche Rijn is de locatie snel per fiets te bereiken.
- De ingang bevindt zich aan de achterzijde van het pand.
- De praktijk bevindt zich op de eerste verdieping. U kunt de trap of de lift naar boven nemen. Vervolgens gaat u door de witte deur (met daarop 'Ingang') naar binnen. De wachtruimte bevindt zich aan de rechterkant.

Waarom opent er een nieuw centrum?

Wij openen het nieuw gezondheidscentrum omdat Leidsche Rijn hard groeit. Daardoor wordt het ook in de andere gezondheidscentra steeds voller. Dankzij de nieuwe locatie kunnen we iedereen een huisarts in de buurt bieden. Op de nieuwe locatie is het bovendien minder druk. Zo kunnen we u en andere patiënten (nog) beter te helpen.

Wanneer is het nieuwe gezondheidscentrum in Rijnvliet klaar?

Het uiteindelijke centrum moet nog gebouwd worden. Naar verwachting is dit eind 2025 klaar. Hierin komen meerdere zorgverleners onder een dak. Net zoals in onze andere gezondheidscentra.

Tot die tijd bent u van harte welkom op onze tijdelijke locatie aan de Leidse Rijn 5 in De Meern.

Is er ook fysiotherapie op locatie Rijnvliet?

Ja. Iedere woensdagochtend staat een van onze fysiotherapeuten voor u klaar op locatie Rijnvliet. Op de andere dagen kunt voor fysiotherapie terecht op een van onze andere locaties.

Waarom heeft u 3 vaste huisartsen op locatie Rijnvliet?

Omdat onze huisartsen niet iedere werkdag beschikbaar zijn vanwege andere werkzaamheden zoals studie en onderzoek, en/of parttime dienstverband, werken ze in een team. Op deze manier heeft u zoveel mogelijk contact met een huisarts die u kent.

Wat zijn de contactgegevens van locatie Rijnvliet?

Vanaf 15 mei zijn de contactgegevens voor de huisarts als volgt:

- Adres: Leidse Rijn 5, 3454PZ De Meern
- Telefoonnummer (maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur): 030-7651020.

Om een afspraak te maken bij de fysiotherapeut neemt u als volgt contact op:
E-mail: fysio@lrjg.nl
Telefoonnummer: 030-6690827

Ik heb een brief gekregen dat ik overga naar locatie Rijnvliet, maar dat wil ik niet. Wat moet ik doen?

U heeft een brief ontvangen omdat u in de buurt woont van de nieuwe locatie. Op de nieuwe locatie is het bovendien minder druk dan op onze andere locaties. Zo kunnen we u (nog) beter te helpen.

Wanneer u niet over wilt, neemt u contact op via rijnvliet@lrjg.nl. Dan kijken we naar een passende oplossing.

Zijn er ook praktijkondersteuners op locatie Rijnvliet?

Ja. Voorlopig kunt u op donderdag terecht bij onze praktijkondersteuner-GGZ. Uiteraard kunt u ook terecht bij een praktijkondersteuner op een van onze andere locaties.

Overige vragen

Hoe kunt u een uitstrijkje laten maken voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker?

U kunt het uitstrijkje eenvoudig en snel zelf doen via een zelfafnameset. Deze set vraagt u als volgt aan:

- Log in op https://mijn.bevolkingsonderzoeknederland.nl/login met uw DigiD.
- U kunt ook contact opnemen met de informatielijn: 088-2669000.

Uiteraard kunt u voor het uitstrijkje ook een afspraak maken bij uw huisartsenpraktijk als u dit prettiger vindt.

Meer informatie: https://www.lrjg.nl/nieuws/uitstrijkjes-bevolkingsonderzoek-via-zelftest

Waar kan ik de medische vragenlijst voor mijn inschrijving vinden?

De medische vragenlijst vindt u hier: https://www.lrjg.nl/assets/uploads/Medische-Vragenlijst.pdf

Hoe kom ik aan een medische verklaring of doorverwijzing?

Check verwijsafspraken.nl waar u terecht kunt en of de huisarts betrokken moet worden.

Voor geneeskundige verklaringen geldt dat de behandelend arts deze niet mag afgeven over eigen patiënten. Hier is een onafhankelijke arts voor nodig. Meer informatie vindt u op: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

Kan ik (achteraf) een verwijsbrief krijgen?

De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht.

Wij verwijzen u nooit achteraf. Het gebeurt regelmatig dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken zelf een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing van de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te maken.

Bent u reeds onder behandeling bij de specialist, dan is een verwijsbrief niet nodig.

Waarom is het zo druk bij de huisarts?

Daar zijn meerdere redenen voor. Door het inhalen van zorg, een toenemende zorgvraag en een landelijk tekort aan zorgprofessionals, is de druk op de huisartsenzorg al langere tijd hoog. De zorg is bovendien een samenhangend geheel: wanneer mensen niet meer terecht kunnen bij andere zorgverleners, zoals ziekenhuizen, komen veel zorgvragen automatisch bij de huisarts terecht.

Meer informatie leest u op:
www.lrjg.nl/druk-op-de-zorg

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

U wijzigt uw gegevens via MijnGezondheid.net. Lukt dat niet? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Hoe kan ik mij uitschrijven bij de huisarts?

Neem contact op met de praktijk om te laten weten dat u overstapt naar een andere huisarts.
U geeft daarbij het volgende aan:

• de reden waarom u wilt overstappen;
• per wanneer u wilt overstappen;
• de naam en het adres van uw nieuwe huisarts, zodat wij uw dossier naar uw nieuwe huisarts kunnen sturen.

Hoe meld ik een overlijden?

Over het algemeen worden wij op de hoogte gebracht door de arts die het overlijden heeft vastgesteld ('geschouwd').

Twijfelt u of de huisarts van het overlijden op de hoogte is? In dat geval is het fijn als u contact met ons opneemt. Zo kunnen wij u waar nodig bijstaan.

Wij wensen u veel sterkte toe.