Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Privacy

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

1. Algemeen
Dit is het privacyreglement van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG). In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) beschikbaar stellen aan ziekenhuizen en apotheken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer - ondanks onze maatregelen - derden ongeautoriseerd toegang tot uw gegevens krijgen, melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast gebruiken wij medische data voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Deze data zijn geanonimiseerd waardoor ze niet herleid kunnen worden naar individuele personen. Als u bezwaar heeft dat uw medische gegevens anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken per e-mail: info@lrjg.nl.

2. Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen beveiligde servers..

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporteren over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

3. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen).

4. Vragen of klachten?
Als u vragen, klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen of u wilt inzage in uw dossier, neem dan contact op met Aletta van der Velpen (info@lrjg.nl).

Mocht u er samen met LRJG niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra treedt in werking op 17-5-2018 en is gepubliceerd op de website LRJG

reclamebureau anno nu ifthen.nl