Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Nieuws

11/01/2022

Wijzigingen raad van toezicht

Per ingang van dit nieuwe jaar is prof. dr. R.A.M.J. Damoiseaux toegetreden als lid van de raad van toezicht (portefeuille academisering en eerstelijnszorg). Dr. G.A. van Essen treedt af, als voorzitter en als lid van de raad, wegens beëindiging van zijn statutaire zittingstermijn. Het voorzitterschap wordt overgenomen door drs. R.W. Krol.

Nieuwe samenstelling raad van toezicht
De volledige raad van toezicht van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra bestaat vanaf 1 januari 2022 uit:

  • drs. R. W. Krol (voorzitter);
  • prof. dr. R.A.M.J. Damoiseaux (lid);
  • dr. A.M.W. Laeven-de Boer (lid).

reclamebureau anno nu ifthen.nl