Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Nieuws

19/06/2017

Urine-incontinentiespreekuur bij gezondheidscentrum Leidsche Rijn Cent

Wat is urine-incontinentie?
Met urine-incontinentie wordt ongewild urineverlies bedoeld. U kunt dan uw plas niet goed ophouden. Er zijn verschillende vormen van incontinentie.

1. Zonder aandrang te voelen verliest u plotseling wat urine bij inspanningen als hoesten, niezen, lachen, bukken, tillen, traplopen, rennen of springen. Dit heet inspannings-incontinentie

2. Het kan ook zijn dat u plotseling heftige aandrang voelt en de plas niet kunt ophouden tot u het toilet bereikt. Dit heet aandrang-incontinentie.

Urineverlies komt veel voor
Heeft u last van incontinentie? Een geruststellende gedachte is wellicht dat incontinentie veel voorkomt. Meer dan u waarschijnlijk denkt. Een kwart tot de helft van alle vrouwen heeft een van de of beide vormen van urineverlies. Toch komen er niet veel vrouwen op het spreekuur met deze klacht. Waarschijnlijk vanwege schaamtegevoelens of omdat zij denken dat er weinig aan te doen is. Wij vinden dit jammer. Te meer omdat er vaak wél mogelijkheden zijn om de klachten te verminderen of te verhelpen.

Wat kan LRJG voor u betekenen?
Heeft u last van urine-incontinentie en wilt u daar graag wat aan doen? Dan bent u van harte welkom op ons incontinentiespreekuur. Ons doel is vaststellen welke vorm van incontinentie u heeft, hoeveel hinder u hiervan heeft en wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. Als dit duidelijk is, maken we samen met u een behandelplan.

Hoe doen we dit?
In een uitgebreide intake met onze verpleegkundig specialist beantwoordt u veel vragen en vult een vragenlijst in. Daarnaast vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, uitgevoerd door de verpleegkundig specialist en de huisarts. U wordt hierna gevraagd een plasdagboek bij te houden. Dit bespreekt u  samen met de verpleegkundig specialist en de huisarts tuidens het spreekuur, waarna gezamenlijk een behandelplan wordt gemaakt. Hoe de behandeling eruitziet,  hangt af van uw incontinentievorm en de oorzaak.

Voorbeelden van mogelijke behandelingen zijn:

-        Blaastraining

-        Bekkenbodemoefeningen

-        Bekkenbodemfysiotherapie

-        Leefstijladviezen

-        Medicatie

-        Plaatsen van een pessarium (ring)


Wie zijn wij?
Het urine-incontinentie spreekuur wordt verzorgd door mw. C. Jochems, verpleegkundig specialist en mw. A.M. Breetvelt, huisarts met specialisatie urologie en gynaecologie.

Mw. Jochems heeft ervaring met het houden van incontinentiespreekuren vanuit een eerdere baan.. Ze heeft daarnaast een interesse in gynaecologie en vrouwenklachten.

Mw. Breetvelt is op dit moment bezig met een specialisatie als huisarts op het gebied van gynaecologie en urologie. Daarnaast verzorgt zij het gynaecologisch echospreekuur van het LRJG.

Beiden werken op gezondheidscentrum Leidsche Rijn Centrum. Daar zal ook het urine-incontinentiespreekuur plaatsvinden.

Praktische zaken:

Waar: gezondheidscentrum Leidsche Rijn Centrum (Laurierweg 1001, 3541 RA Utrecht)
Wanneer: dinsdag en donderdag de gehele dag.
Hoe: u heeft een verwijzing nodig van uw eigen huisarts. Maak een afspraak met uw eigen huisarts en bespreek de verwijzing.

reclamebureau anno nu ifthen.nl