Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Nieuws

07/12/2021

Revalideren na corona

Heeft u corona gehad en is uw spierkracht erg verzwakt? Of heeft u langdurige coronaklachten als kortademigheid en vermoeidheid? Een fysiotherapeut bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra kan u hierbij helpen.

Behandeling bij de fysiotherapeut
Wanneer u klachten aan een coronabesmetting heeft overgehouden, kan de fysiotherapeut uw klachten beoordelen en adviseren welke behandeling daarbij past. In geval van fysieke klachten, zoals verminderde spierkracht, minder uithoudingsvermogen en ademhalingsproblemen, kan de fysiotherapeut u vaak behandelen. Kampt u bijvoorbeeld ook met psychologische of sociale problemen zoals angst? Dan bent u meer geholpen met een multidisciplinaire aanpak, waarbij verschillende hulpverleners samenwerken.

Vergoeding
Coronapatiënten met langdurige klachten kunnen vanuit het basispakket gebruikmaken van paramedische zorg. Voor fysiotherapie- en oefentherapie krijgt u maximaal 50 behandelingen binnen een periode van zes maanden. U heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Is er na het eerste halfjaar onvoldoende verbetering? Dan kunnen we overwegen om de therapie te verlengen met nog eens zes maanden (maximaal 50 behandelingen). U heeft dan wel opnieuw een verwijzing nodig.

Meer informatie
Bekijk de website van het Longfonds.

reclamebureau anno nu ifthen.nl