Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

De allerbeste zorg leveren. Daar staan en gaan we voor. Dat kan niet zonder te luisteren naar cliënten. Daarom beschikt Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra over een onafhankelijke cliëntenraad.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van cliënten en praat mee over belangrijke zaken die spelen. Zo geeft de raad de directie (gevraagd en ongevraagd) advies op het gebied van het beleid en de kwaliteit van de zorg. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop cliënten informatie krijgen, de bejegening aan de balie, de toegankelijkheid van de gezondheidscentra en de spreekuurtijden. Daarbij kijken de leden voortdurend door de bril van cliënten en zijn ze volledig onafhankelijk.

Met andere woorden: de cliëntenraad volgt relevante ontwikkelingen, heeft overleg met de directie en geeft cliënten een stem. Om gezamenlijk de zorg door Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra te blijven verbeteren.

De cliëntenraad stelt zich voor
De leden van de cliëntenraad zijn (van links naar rechts op de foto):
• Jan Urlings
• Annika van der Veer
• Krijn van Stuijvenberg
• Hein Piet van der Spek
• Nienke Kapinga (niet op de foto)

De cliëntenraad van LRJG


Contact met de cliëntenraad?
Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen voor de cliëntenraad? Dan kunt u mailen naar clientenraad@lrjg.nl. We hechten veel waarde aan uw inbreng.

Goed om te weten: de cliëntenraad behandelt geen individuele klachten over zorg. Daar heeft Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra een klachtenprocedure voor.

reclamebureau anno nu ifthen.nl