Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws heeft vernomen, is de druk op de huisartsenzorg in Nederland torenhoog. In het belang van alle patiënten is er dan ook dringend actie nodig. Daarom hebben verschillende landelijke organisaties van 27 juni tot en met 1 juli 2022 samen een actieweek ‘Iedereen een huisarts’ georganiseerd. De week wordt afgesloten met een manifestatie op het Malieveld in Den Haag op vrijdagmiddag 1 juli. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra neemt hier, samen met heel veel andere huisartsen in Nederland, aan deel.

Wat betekent dit voor u?

We willen u de beste zorg kunnen blijven leveren. Nu en in de toekomst. Daarom gaan wij voor onze patiënten staan en laten wij net als heel veel andere praktijken onze stem horen. Op vrijdagmiddag 1 juli zijn onze praktijken uitsluitend geopend voor spoedgevallen, zodat wij met zoveel mogelijk medewerkers naar Den Haag kunnen afreizen.

Waarom is er actie nodig?

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat ernstig onder druk. Daar zijn meerdere oorzaken voor. Bijvoorbeeld schaarste op andere plekken in de zorg, een complexere, toenemende zorgvraag, vergrijzing en een landelijk tekort aan zorgprofessionals. Helaas is de verwachting dat dit de komende jaren alleen maar verder toeneemt.

Om te waarborgen dat iedereen toegang blijft houden tot goede huisartsenzorg in de buurt, is het noodzakelijk dat de politiek en maatschappij zich bewust worden van de problematiek, en er snel concrete en afdwingbare afspraken komen. De huisarts is immers ontzettend belangrijk voor patiënten en een cruciale schakel in het hele zorgsysteem. Tijd om het tij te keren.

Wat merken we bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra?

We doen er alles aan om iedereen zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Maar ook bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra ervaren we dat de druk toeneemt. Zo is het steeds moeilijker om vaste doktersassistenten en vaste huisartsen te vinden. Patiënten zijn door lange wachttijden bij de ziekenhuizen en de GGZ , steeds langer aangewezen op zorg van onze huisartsen. Daarbij leggen mensen ook steeds meer vragen bij de huisarts neer. De werkdruk voor al het personeel is hierdoor enorm hoog: met minder mensen moeten we méer een zwaardere zorg leveren. Ook onze (telefonische) wachttijden zijn om die reden langer dan wij willen.

Acties vanuit Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra zelf

Naast deelname aan de landelijke actieweek, ondernemen we ook zelf actie. Meer informatie vindt u op: https://www.lrjg.nl/nieuws/toekomstbestendige-huisartsenzorg/.

Wat kunt u doen om ons te helpen?

Ook uw hulp kunnen wij goed gebruiken.
• Twijfelt u of u een dokter nodig heeft? Kijk dan eerst op www.thuisarts.nl of www.moetiknaardedokter.nl. Hier is al veel informatie te vinden. Gemaakt door artsen en in begrijpelijke taal.
• Bedenk of de vraag die u heeft bij de huisarts hoort of eerder bij iemand anders. Voor vragen over sociale problemen kunt u zonder verwijzing terecht bij het buurtteam: www.buurtteamsutrecht.nl. Heeft u een klacht die met bewegen te maken heeft? Dan kunt u zonder verwijzing terecht bij de fysiotherapeut.
• Verschillende zaken kunt u zelf online regelen via MijnGezondheid.Net, 24 uur per dag. Denk aan het stellen van korte vragen via een e-consult, maar ook het inzien van uitslagen en het aanvragen van herhaalrecepten.
• Aarzel niet om wél te bellen als u medische hulp nodig heeft of blijft twijfelen. Wij denken graag met u mee.
• Tot slot: blijf vriendelijk tegen ons personeel. Helaas is er steeds vaker sprake van agressie, intimidatie en uitschelden. Vooral richting onze doktersassistenten. Zij doen hun uiterste best om u goed te kunnen helpen.

Meer informatie over de actieweek/manifestatie

https://www.huisartseninactie.nl/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/actieweek-en-malieveldmanifestatie-1-juli-juist-nu-is-actie-nodig/

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.

reclamebureau anno nu ifthen.nl