Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Kwaliteitskeurmerk

Neem contact op met fysiotherapie:

t: [030] 669 08 27
e: fysio@lrjg.nl

Waar vindt u de praktijken?
Ga naar de adressen.

Kwaliteitskeurmerk

Fysiotherapie Julius Gezondheidscentra en de SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie) hebben een Entree visitatie 2.0 uit laten voeren, om vast te stellen of de praktijk voldoet aan de entree criteria van het SKF.

Criteria zijn onder andere: kwaliteitsregistratie, kwaliteitsborging en ontwikkeling, klanttevredenheid, praktijkinrichting en organisatie, samenwerking en innovatie, dossier uitvoering-methodisch handelen.

De visiteur heeft zijn bevindingen vastgelegd en besproken met de praktijk. De visiteur heeft op grond van zijn bevindingen, mede i.r.t. de normatieve criteria, een zwaarwegend positief advies gegeven. De praktijk voldoet aan alle criteria en er is geen sprake van de inzet van een verbeterplan op de vastgestelde criteria.

reclamebureau anno nu ifthen.nl