Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Corona revalidatie

Corona revalidatie

Doordat u ziek bent geweest en (eventueel) opgenomen bent geweest in het ziekenhuis, is het zeer waarschijnlijk dat u heeft ingeleverd  als het gaat om spierkracht, energie en conditie. Het doel van coronarevalidatie is het stapsgewijs terugkrijgen hiervan en het weer opbouwen van activiteiten zodat u de controle over uw leven weer terugkrijgt.

Hierbij zijn een aantal zaken van belang:
    •    Het opbouwen van uw eigen fitheid
    •    Adviseren en informeren over de invloed van COVID-19 op uw leven
    •    Het vinden van een juiste energiebalans
    •    Juist voedingspatroon

Binnen het revalidatietraject wordt eerst een onderzoek gedaan om te kijken hoe het op dat moment gaat met uw spierkracht, conditie en energiebalans. Aan de hand van het onderzoek, uw behandeldoelen en de kennis die er is vanuit de (internationale) richtlijn voor revalidatie na corona wordt het behandelplan samen met u bepaald.
Hierbij krijgt u adviezen en oefeningen, en indien nodig zal ook een diëtist of POH ingeschakeld worden. Middels regelmatig evalueren wordt het behandelplan zo nodig bijgesteld.
Wij zijn ons bewust van het belang van een multidisciplinaire aanpak in het herstelproces na COVID-19. Er wordt daarom nauw samengewerkt en afgestemd met huisarts, POH en diëtist.

Het kan ook zijn dat u of uw familieleden, door het doormaken van deze virusinfectie en alles wat daarbij komt kijken meer spanningen en emoties ervaren dan voorheen. Het is voor uw kwaliteit van leven van belang dat daar ook de juiste aandacht aan wordt besteed. Bij LRJG werken ook gespecialiseerde fysiotherapeuten die kunnen helpen bij lichamelijke klachten door spanningen en emoties.

 

reclamebureau anno nu ifthen.nl