Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Behandelproces

Neem contact op met fysiotherapie:

t: [030] 669 08 27
e: fysio@lrjg.nl

Waar vindt u de praktijken?
Ga naar de adressen.

Behandelproces

Tijdens het eerste gesprek brengen we uw klacht(en) in kaart en maken uw gegevens compleet. Neemt u daarom uw verzekeringspas en identiteitsbewijs mee.

Als u zonder verwijsbrief van de huisarts komt, dan krijgt u eerst een screening om ziektes en ernstige aandoeningen uit te sluiten. Anders heeft de huisarts dit al gedaan. Voor bezoeken aan huis en chronische indicaties hebt u overigens wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist.

Tijdens het eerste consult vinden lichamelijk onderzoek, metingen en tests plaats. Daarna stellen we behandeldoelen en een behandelplan voor en als u akkoord gaat, dan kunnen we van start.

Tussentijds evalueren we regelmatig met u om de voortgang te controleren en zonodig de behandeling bij te stellen. Als het gestelde behandeldoel bereikt is, stoppen we de behandeling. We doen dan altijd samen met u een eindevaluatie, met eindmetingen en we maken een behandelverslag voor uw huisarts of specialist.  

Als u een mailadres hebt, kan de fysiotherapeut u (vooraf) een aantal vragenlijsten sturen via MijnZorgtoegang. Na uw toestemming ontvangt u van MijnZorgtoegang een mailbericht, zodat u uw account kunt activeren via burgerservicenummer en rustig thuis de vragen online kunt beantwoorden. De door u ingevulde vragenlijsten komen via een beveiligde verbinding in uw dossier bij de fysiotherapeut terecht.    

Soort fysiotherapie afgestemd op uw situatie
Afhankelijk van uw precieze lichamelijke klacht en historie kan algemene of juist gespecialiseerde fysiotherapie het beste op uw situatie aansluiten. Tijdens het eerste consult krijgt u hierover advies. Onze specialisten:       

 • manuele fysiotherapeut: onderzoekt en behandelt klachten aan uw wervelkolom;
 • psychosomatische fysiotherapeut: behandelt klachten die met stress en spanning of onbegrepen lichamelijke klachten te maken hebben;
 • oedeemfysiotherapeut: behandelt (lymf)oedeemklachten, een abnormale ophoping van vocht in het lichaam;
 • sportfysiotherapeut: stelt diagnose, geeft voorlichting en advies als u (na ziekte of blessure weer) wilt gaan sporten of sport als hobby hebt. 
 • Geriatrie fysiotherapeut: behandeling van chronische aandoeningen, zoals artrose, COPD, diabetes, beroerte, Parkinson kanker, hart- en vaatziekten.

Manuele therapie

Als u last hebt van een gewricht, of pijn met bewegen, maak dan een afspraak met een manueel therapeut. U kunt bijvoorbeeld bij de manueel therapeut terecht met:

 • Hoofd- en nekpijn, vaak in combinatie met een stijve bovenrug
 • Nekpijn, ook als deze uitstraalt tot in de arm
 • Klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
 • Heupklachten
 • Lage-rugklachten, ook als deze uitstralen naar het been
 • Duizeligheid die komt door het bewegen van de nek
 • Kaakklachten, soms in combinatie met nekklachten
 • Schouderklachten, mogelijk in combinatie met nekklachten
 • Frozen shoulder (pijn en stijfheid in de schouder)
 • Tenniselleboog

Het aantal behandelingen manuele therapie ligt gemiddeld op 6.
U kunt zonder verwijsbriefje een afspraak met de manueel therapeut maken.

Wanneer kunt u beter eerst contact opnemen met uw huisarts?

 • Als u koortsig blijft of als u zich ziek voelt
 • Als u de afgelopen maand zomaar meer dan 5 kilo bent afgevallen
 • Als u ’s nachts wakker wordt van de pijn en deze niet verdwijnt als u anders gaat liggen of zitten
 • Als u dove plekken voelt op uw huid rondom de schaamstreek of anus of als u uw urine of ontlasting minder goed kunt
  ophouden
 • Als uw klacht begonnen is na bijvoorbeeld een flinke val of een zware aanrijding

Ook als u twijfelt, kunt u veilig een manueel therapeut bezoeken. Hij voert altijd eerst een screening uit om te beoordelen of u bij de manueel therapeut aan het juiste adres bent of toch beter naar uw huisarts kunt gaan.

Animatiefilm over manuele therapie: https://www.demanueeltherapeut.net/animatiemt/

Psychosomatische fysiotherapie

De Psychosomatisch Fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van stress-gerelateerde klachten, en onverklaarde pijn en vermoeidheid. Zogenaamde psychosomatische klachten. De oorzaak kan van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. Deze fysieke klachten houden mogelijk een verband met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving.

Aanvankelijk is de samenhang tussen lichamelijke en geestelijke klachten niet zo duidelijk. De  lichamelijke klachten worden vaak genegeerd of verkeerd begrepen. Meestal levert medisch onderzoek niet zo veel op en kan een duidelijke diagnose niet gesteld worden, wat een gevoel van onbegrip kan geven.

Mogelijk neemt de pijn en vermoeidheid toe en voelt men zich gespannen en sneller prikkelbaar. Deze verschijnselen houden verband met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoge werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen. Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden, kunnen ze het evenwicht verstoren. Hierdoor neemt de weerstand af zowel fysiek als mentaal en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

reclamebureau anno nu ifthen.nl