Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Disclaimer

Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina’s van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra  staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra geen enkele invloed. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de gebruiker, aan ons verstrekt zullen door de medewerkers van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Aangezien via het internet niet te allen tijde veilig informatie verstuurd kan worden, aanvaarden Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd. Wij verwijzen u naar ons privacy statement.

Julius appstore

In de Julius Appstore van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra worden apps aangeboden van derden die niet onder het domein van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra vallen. Op de inhoud, informatie, software, producten en services van deze pagina's hebben de medewerkers van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra geen enkele invloed. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar door derden aangeboden inhoud, informatie, software, producten en services. Gegevens die worden verzameld door derden en in apps van derden vallen onder het privacy beleid van deze derden. Wij raden u aan om kennis te nemen van het privacy beleid van deze partijen, Indien u persoonsgegevens in de apps van derden invoert gebeurt dat op eigen risico. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit en garandeert niet dat de beveiliging van de apps voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Herzien van informatie

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina's en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de internetpagina’s van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt.

Utrecht, 
Juli 2017

reclamebureau anno nu ifthen.nl